Blog Image

Rörö Bibliotek och Hembygdsförening

Välkommen till Rörö Biblioteks och Hembygdsförening.

Föreningens mål är att bevara och utveckla vår hembygds särart t.ex. genom att försöka vårda naturen, levandegöra vårt hostoriska arv och befrämja förståelse och gemenskap mellan människor på våra öar och i vårt landskap. Detta gör vi bl.a. genom att samla foton och gamla föremål och annat dokumentärt material, ordnar föreläsningar i historiska och aktuella ämnen, naturvandringar, byavandringar, kortare och längre utflykter med båt eller buss samt inbjuda till enklare fester.
Föreningen har ett mindre museum, ”Bygdeboa”, i parken ovanför hamnen. Här kan du se gamla föremål från gångnatiders fiske och hushåll och även gamla foton. Vi säljer böcker, lotter m.m.
Museet håller öppet fr.o.m. 1 maj och därefter varje lördag mellan kl. 14-16 fram till början av hösten.
Varje helgfri lördag kl.14-16, året om, kan du träffa någon av oss i Rörö Bibliotek, titta på böcker, fotografier, släkt- och fastighetsdokumentation samt annat som föreningen har att visa. Du kan då också låna hem bibliotekets böcker och tidskrifter.